Idé-generering

Med afsæt i identificerede udfordringer brainstormes på løsningsmuligheder og udvikles idéer

Løsning 1

En workshop hvor I ved hjælp af visuelle virkemidler og kreative greb, guides I i at gøre idéerne tydelige og eksplicitte, så I sammen kan give idéerne liv. Gennem en systematisk faciliteretproces, med afsæt i værktøjer fra designthinking, idégenereres og udvikles på udfordringerne.

Løsning 2

Et forløb hvor I bliver uddannet til at facilitere idéudviklingsprocesser internt i virksomheden.

Vi kan hjælpe jer med at uddanne organisationen til at varetage idéerne i samspil med brugere, kolleger og ledelse.Vi klæder jer på med værktøjer og gode greb i forbindelse med processen.

Hvad gør man eksempelvis som leder når ens medarbejdere kommer med en god idé? Og hvordan udvikler man idéen så den kan komme brugerne til gavn? Det er spørgsmål som vi uddanner jer til at tage vare på.

Resultat

Idéerne får liv og I får nye løsninger på udfordringer. Idéudvikling bliver sat på dagsordenen og I får skabt tid og rum til at arbejde med dem.

Varighed

Løsning 1. Opstartsmøde. Workshop af 1. dags varighed

Løsning 2. Et uddannelsesforløb bestående af 4-6 workshops med ledere og medarbejdere

Uddannelse af Idéagenter

På uddannelsen bliver deltagerne introduceret til og
afprøver idéudviklingsværktøjer som; Idékort, idéfokus, ideplakat,
idékube, idéstafet, idérejse og idépil. Alle idéværktøjer bliver
tilpasset og udviklet i relation til den konkrete kontekst idéagenterne forventes at arbejde i.

Idéagenterne vil i processen arbejde med spørgsmål som:

o Hvilke funktioner og opgaver hører til rollen som idéagent?
o Hvad kendetegner idéudvikling i teori og praksis?
o Hvilke værktøjer er vigtige og nyttige i forbindelse med processen fra formulering til virkeliggørelse af idéer til gavn for borgerne og for teamsamarbejdet?
o Hvordan befordre et godt og konstruktivt samspil mellem
kolleger og ledelse?