Design jeres egen forandring med afsæt i kundernes reelle behov.

“Designtænkning er en human tilgang til innovation, hvor designeren integrerer
menneskelige behov, teknologiske muligheder og hvad der skal til for forretningsmæssig succes”   Tim Brown- IDEO

Ønsker I at:
Designe løsninger der rammer kundernes reele behov
Sikre at det er effekten af projektet, der er i fokus
Udvikle løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi

Så er Designtænkning måske en metode for jer

I Designtænkning er succes ikke er at opfylde nogle krav, men at have løst et problem eller opfyldt et behov. Effekten af projektet bliver det succesen skal måles på. Designtænkning er ikke kun forbeholdt designere men kan læres og anvendes af alle. Design jeres eget forløb,  få styr på hvilke greb, der er vigtige og lær de grundlæggende værktøjer og metoder.

Et typisk forløb kunne se således ud
1. workshop- Metode og værktøjer til observationer
2. workshop- Personas og kortlægning af kunderejser
3. workshop- Udvikling på baggrund af kunderejser og observationer
4. workshop- Forankring og den videre plan

Udbytte
Personas
Kortlagt nuværende kunderejse
Identificeret indsatsområder
Nye servicerejser, designet til kundens reele behov
Optimeret vejen og fjernet aktiviteter, der ikke tilfører kunden værdi
Tilført nye værdiskabende aktiviteter
Lavet en plan for implementering i virksomheden