Der findes mange ideudviklingsværktøjer og det vigtigste kneb er, at få det ned og op og ud og delt og allerhelst visualiseret. Jeg griber personligt altid til pen og papir, når jeg taler med andre om noget vigtigt.

Se mere om de opgaver jeg har løst for Albertslund bibliotek, Region H og Benjamin Media  her

Design Your Own

What We Do

Process

Lær at arbejde med involverende og samskabende procesværktøjer. På kurset lærer du…

Forandring og udvikling

Design jeres egen forandring med afsæt i kundernes reelle behov. “Designtænkning er…

Idé-generering

Arbejd med udvikling af udfordringer og muligheder på tværs af fagligheder. Med…

Recent Work