Designprocessen

DYO-Design Your Own arbejder med afsæt i Designthinking. Det betyder, at vi sætter mennesket i centrum, og at vi arbejder iterativt med udvikling. Vi tror på, at det vigtigste er at forstå brugeren og brugerens behov. Hvem er det, der skal designes til? Hvilke behov har de? Ved at stille skarpt på brugeren opnås værdifuld indsigt, som kan give afsæt til nye udsigter, idéer, løsninger og processer. Vi hjælper jer sikkert igennem, og faciliterer processen fra start til slut.

Designprocessen har grundlæggende fire trædesten.

I første fase eksploreres. Her observeres mennesker, deres faktiske adfærd og handlemønstre. DYO-Design Your Own starter en dialog med såvel brugere, som kunder.

I anden fase idéudvikles der. På baggrund af indsigt og observationer findes mønstre og sammenhæng. Idéer skitseres og udvikles og der designes løsningsforslag, der rammer de identificerede behov.

Tredje fase har fokus på prototyping, her skal idéerne testes. Prototyper produceres, idéerne afprøves i dialog med de mennesker, der skal bruge dem. Idéerne forbedres og justeres i tæt samarbejde med alle interessenter.

Fjerde fase er implementering. Denne fase handler om at idéer implementeres og justeres. Det foregår i tæt dialog med brugerne. Både interne og eksterne.

De fire faser kaldes trædesten, da processen hopper mellem de forskellige faser, i takt med at indsigten blandt aktører bliver større og udfordringer og løsninger bliver klarlagt.

Design Your Own

What We Do

Grafisk Facilitering

Kursus i Grafisk Facilitering På kurset lærer du at bruge visuelle virkemidler…

Designthinking

“Designtænkning er en human tilgang til innovation, hvor designeren integrerer menneskelige behov, teknologiske muligheder…

Idé-generering

Med afsæt i identificerede udfordringer brainstormes på løsningsmuligheder og udvikles idéer Løsning…