Designprocessen

DYO-Design Your Own arbejder med afsæt i Designthinking. Det betyder, at vi sætter mennesket i centrum, og at vi arbejder iterativt med udvikling. Vi tror på, at det vigtigste er at forstå brugeren og brugerens behov. Hvem er det, der skal designes til? Hvilke behov har de? Ved at stille skarpt på brugeren opnås værdifuld indsigt, som kan give afsæt til nye udsigter, idéer, løsninger og processer. Vi hjælper jer sikkert igennem, og faciliterer processen fra start til slut.

Designprocessen har grundlæggende fire trædesten.

I første fase eksploreres. Her observeres mennesker, deres faktiske adfærd og handlemønstre. DYO-Design Your Own starter en dialog med såvel brugere, som kunder.

I anden fase idéudvikles der. På baggrund af indsigt og observationer findes mønstre og sammenhæng. Idéer skitseres og udvikles og der designes løsningsforslag, der rammer de identificerede behov.

Tredje fase har fokus på prototyping, her skal idéerne testes. Prototyper produceres, idéerne afprøves i dialog med de mennesker, der skal bruge dem. Idéerne forbedres og justeres i tæt samarbejde med alle interessenter.

Fjerde fase er implementering. Denne fase handler om at idéer implementeres og justeres. Det foregår i tæt dialog med brugerne. Både interne og eksterne.

De fire faser kaldes trædesten, da processen hopper mellem de forskellige faser, i takt med at indsigten blandt aktører bliver større og udfordringer og løsninger bliver klarlagt.

Grafisk facilitering

Grafisk facilitering er facilitering af processen med grafiske virkemidler. Processen understøttes af visuelle grafiske elementer og metoden er god til at sikre fælles forståelse og fremdrift. Vi bruger metoden hvor vi finder det relevant i processen.

Videndeling

Tillid er en forudsætning, hvis vi skal være trygge ved at dele vores ideer og viden. Så fundamentet for at bevæge sig ud på innovationsrejser er, at man i virksomheden stræber efter at skabe et miljø, hvor alle har tillid til hinanden og evner at skabe videndeling. For at kunne videndele kræver det at dine brugere/medarbejdere har mulighed for at mødes, virtuelt eller fysisk, at de har tid i kalenderen og der er tillid i gruppen. For at der er tillid i gruppen skal fem forudsætninger være tilstede: – Integritet – Kompetencer – Konsistens – Loyalitet – Åbenhed. Vi har fokus på at opbygge tillidsfulde relationer i processen, og arbejde bevidst med at styrke forudsætningerne for tillid.

Leg

Leg er kilde til mange ting.

Leg stimulerer samarbejde på tværs af fagligheder og afdelinger.

Leg stimulerer kreativitet og skaber spiren til jeres innovationskultur.

Leg åbner op og hjælper til at se nye perspektiver.

Vi arbejde med legen som et virkemiddel i processen.

 

Design Your Own

What We Do

Process

Lær at arbejde med involverende og samskabende procesværktøjer. På kurset lærer du…

Forandring og udvikling

Design jeres egen forandring med afsæt i kundernes reelle behov. “Designtænkning er…

Idé-generering

Arbejd med udvikling af udfordringer og muligheder på tværs af fagligheder. Med…

Recent Work