Designer Charlotte Mathiesen

Jeg er uddannet Cand.Design og jeg har specialiceret mig i at facilitere designprocesser. Jeg har professionaliseret mine faciliterings kompetencer med en international certificering hos IAF. Til at styrke videndeling og samarbejde bruger jeg grafisk facilitering i processen. Jeg har suppleret min designuddannelse med en HD ØP med valgfagene
forandringsledelse og ledelsespsykologi. Det har givet mig en stor forretningsforståelse samt et bredt netværk i erhvervslivet. Jeg mestrer at facilitere i en forretningsmæssig kontekst og jeg navigerer let i alle miljøer.

Privat er jeg gift med Kristian og vi har 3 døtre, der er født i 1999, 2004, og 2008. Vi bor i et rækkehus i Dyssegård

Jeg vil elske at høre, hvad der optager jer, tag fat i mig på

mobil2720 3542      mail     CMA@DYO.DK     jordklode  dk.linkedin.com/in/charlottemathiesen/