• 27. august 2015

Jeg faciliterer samskabende udviklings processer med afsæt i designtænkning.

Det har jeg blandt andet gjort for

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune

De iværksatte en række initiativer under titlen ”Borgeren ved roret”. Med borgerne som omdrejningspunkt for redesign af jobcentrene, faciliterede jeg en lang række workshops, i samarbejde med kollegaer. Processen omfattede Borgerinterviews, Personas, Borgerrejser og samskabelse. Forløbet blev afsluttet med en rapport med
anbefalinger, idéer og findings.

Region Hovedstaden

Psykiatrien på Bornholm ønsker at styrke samarbejdet og udvikling af området på tværs af fagligheder til gavn for
patienterne/ borgerne. Jeg faciliterede processen i samarbejde med kollegaer fra Promentum og det sundhedsfaglige personale udviklede nye idéer og initiativer. Samtidig blev samarbejdet styrket på tværs og der blev delt viden om hinandens arbejdsområder.

Albertslund bibliotek

Albertslund bibliotek har sammen med aktører i nærområdet omkring Albertslund Bibliotek Hedemarken samskabt koncepter. Koncepter blev udviklet til at understøtte områdets vision og der blev skabt fortællinger, der understøtter kommunikation i forhold til kommunen, politikere og beslutningstagere. Processen styrkede ejerskabet og engagementet blandt deltagerne.

Røde Kors

Røde Kors har fokus på de kommende brugere af Røde Kors nye Frivillig-
hedenshus og deres behov. Med afsæt i de mennesker der kommer til at bruge huset og deres motivation for at bruge det, gik de på opdagelse i deres behov. Processen klargjorde hvilke områder det var nødvendigt at gå på opdagelse i og hvordan.

Region H

Med afsæt i aktører involveret  i patientforløbet i forbindelse med udskrivelse og forhindring af genindlæggelse, faciliterede jeg i samarbejde med Region H en tværfaglig udviklings proces. Til formålet udviklede vi en aktørbaseret kunderejse, hvor interaktioner og afhængigheder mellem de sundhedsfaglige blev synlig.