• 27. august 2015

Til at styrke videndeling og samarbejde bruger jeg grafisk facilitering i processen. Jeg arbejder med templates og grafiske elementer. Jeg illustrerer processer og arbejdsgange, så de er tydelige for alle. Jeg underviser også andre i grafisk facilitering, så de bliver i stand til at formidle, forklare og samskabe.

Det har jeg blandt andet gjort for

Roskilde Regionsbibiliotek

Bibiliotekernes IT- undervisere fik styrket
værktøjskassen med grafisk facilitering. Workshoppen gav deltagerne redskaber til at formidle, forklare og samskabe. De fik redskaber til at bruge grafiske ikoner i undervisningssammenhæng, lave visuelle referater og dagsordener og til at visualisere processer med mulighed for samskabelse. Desuden fik deltagerne en ikonbog med grafiske ikoner tilpasset deres processer.

Vanløse-Brønshøj-Husum hjemmepleje

Uddannede Idéagenter i samarbejde med Peter Sass Hansen-Skovmoes fra Synergie HRM.
Idéagenterne er blevet klædt på med værktøjer fra designtænkning til at varetage processen fra formulering til virkeliggørelse af idéer. Organisationen blev klædt på med beslutningsgange og procedure for en samskabelsesproces. Til formålet blev kommunikationsmateriale og ideudviklingsværktøjer designet og illustreret til at understøtte processen.