• 27. august 2015

Det har jeg blandt andet gjort for:

Albertslund bibliotek

De har sammen med aktører i nærområdet omkring Albertslund Bibliotek Hedemarken samskabt koncepter. Koncepter blev udviklet til at understøtte områdets vision og der blev skabt fortællinger, der understøtter kommunikation i forhold til kommunen, politikere og beslutningstagere. Processen styrkede ejerskabet og engagementet blandt deltagerne.

Vangede-Brønshøj-Husum Hjemmepleje

Uddannede Idéagenter i hjemmepleje i samarbejde med Peter Sass Hansen-Skovmoes fra Synergie HRM. Idéagenterne er blevet klædt på med værktøjer fra designtænkning til at varetage processen fra formulering til virkeliggørelse af idéer. Organisationen blev klædt på med beslutningsgange og procedure for en samskabelsesproces. Til formålet blev kommunikationsmateriale og ideudviklingsværktøjer designet og illustreret til at understøtte processen.